EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 

header ontpop

Toegepast bij: verwerkingsproblematiek, trauma, angsten en fobieën

Een mens maakt in zijn leven van alles mee. Soms echter zijn ervaringen van een dusdanige aard dat men spreekt van een traumatische gebeurtenis. Dit wil zeggen dat de emotionele impact van de gebeurtenis dusdanig ingrijpend is, dat het verwerken ervan op eigen kracht moeilijk is en soms zelfs onmogelijk lijkt.

Kort gezegd kun je twee soorten trauma’s onderscheiden. De eerste soort zijn de eenmalige traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld:

 • ➢ Het verlies van een dierbare
 • ➢ Verkrachting
 • ➢ Scheiding
 • ➢ Verlies van een baan
 • ➢ Brand
 • ➢ Miskraam

 

Bij zich herhalende trauma’s kun je denken aan:

 • ➢ Een jeugd waarin verwaarlozing een rol speelde
 • ➢ Pesterijen
 • ➢ Terugkerend geweld
 • ➢ Kindermisbruik

 

Voor wie is EMDR bedoeld

Wanneer het niet lukt om de ervaring op eigen kracht te verwerken dan kan de herinnering eraan, nog steeds van invloed zijn op het denken en voelen in het dagelijkse leven.

Klachten die hierdoor kunnen optreden zijn:

 • ➢ Stress- en angstklachten
 • ➢ Paniek
 • ➢ Fobieën
 • ➢ Nachtmerries
 • ➢ Vermijdingsgedrag
 • ➢ Laagzelfbeeld
 • ➢ Onverklaarbare lichamelijke reacties

 

Ook associaties met de ervaring kunnen zorgen voor eenzelfde reactie. Zo kan iemand, die is opgegroeid met een agressieve vader, in de omgang met een autoritaire leidinggevende, weer dezelfde gevoelens van vernedering en angst ervaren. Het is alsof de ervaring opnieuw beleefd wordt.

Het doel van EMDR is om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen zodat bovengenoemde klachten zullen verdwijnen.

 

Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je hier terugvinden